Inleiding

In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van Wappiez met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.wappiez.nl, of die anderszins persoonsgegevens met ons delen. 

Redenen voor gegevensverzameling

Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van je Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

Wat voor gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers. 
Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (‘ Niet-persoonsgegevens ‘). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over je gebruik en technische gegevens die door je apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat je apparaat gebruikt, je taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over je activiteiten op de Site (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, je surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

 • Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van je apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met je activiteiten via de site.
 • Registratie-informatie: Wanneer je zich bij onze Site registreert, vragen wij je naar bepaalde informatie, zoals: volledige naam, e-mailadres of fysiek adres en ander informatie. 

 

Hoe ontvangen we informatie over je?

Wij ontvangen je persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Wanneer je vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
 • Wanneer je gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met je gebruik van onze services;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

 

Wat voor gegevens verzamelen we?

We verhuren, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.
We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Met je te communiceren – om berichten over onze services naar je te verzenden, om je technische informatie te geven en om te reageren op eventuele problemen met de klantenservice;
 • Om met je te communiceren en om je op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services;
 • Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren

Behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, kunnen we ook Persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden: 

 • Het hosten en beheren van onze Site;
 • Om onze services aan u te kunnen leveren, waaronder een gepersonaliseerde weergave van onze Site;
 • Om zelf zulke gegevens op te slaan en te verwerken; 
 • Om je advertenties te tonen en om het succes van onze reclamecampagnes te kunnen evalueren en om onze gebruikers opnieuw te kunnen benaderen;
 • Om je te voorzien van reclameaanbiedingen en reclamemateriaal met betrekking tot onze Site en services; 
 • Om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te voeren;

 

We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Gebruikersrechten

Je kunt: 

 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over je worden verwerkt en toegang tot je opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie. 
 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. 
 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van je in bezit hebben, te corrigeren.
 4. Ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen. 
 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons. 
 6. Ons verzoeken het verwerken van je persoonsgegevens te beperken.
 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. 

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (‘FG’):[email protected] .

Bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. 

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar je eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services. 

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan je apparaat geeft wanneer je een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze je helpen door je efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door je voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op jou en je interesses en om statistische gegevens over je gebruik van onze Services bijeen te brengen. 

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat je het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van je apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten; 
b. ‘permanente cookies ‘ die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op je computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie je bent, zodat we bijvoorbeeld je voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat je je aanmeldt; 
c. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die je bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan je persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van je opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kunt de cookies verwijderen door de instructies van je apparaatvoorkeuren te volgen, maar als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan je ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over je gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt je IP-adres op de dag dat je sites bezoekt, in plaats van je naam of andere informatie die kan worden gebruikt om je identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over je bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Alle bedrijven die wij gebruiken voor de opslag van persoonsgegevens op deze website zijn:

 • Joostwebhost
 • TransIP

 

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van je verzamelen. Als je je gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die je aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij je aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan je informatie verstrekt. 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. 

Hoe beschermen we je gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van je informatie. Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we je gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Marketing

We kunnen je Persoonsgegevens, zoals je naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van onze externe subcontractanten om je reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat je erin bent geïnteresseerd.  

Uit respect voor je recht op privacy bieden we je binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat je in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als je je afmeldt, verwijderen wij je e-mailadres of telefoonnummer uit onze reclamelijst.  

Let op: zelfs als je je hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij je andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij je niet de mogelijkheid bieden om je uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

Zakelijke transactie

We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo’n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

Minderjarigen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via [email protected].

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als je na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat je akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Hoe je contact met ons kunt opnemen

Als je algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over je verzamelen en hoe we die gebruiken, kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Wappiez

Spoorstraat 122

8933CE

Leeuwarden

Nederland

 

Voor het laatst gewijzigd 17-03-2022